Mar 23, 2018 – They are doing everything to prevent AMAPO-TUCP from obtaining majority signatures! SA LAHAT NG EMPLEYADO BILANG ISANG OFFICE STAFF, AKO AY PALIHIM NA NAGBIBIGAY BABALA PARA PROTEKTAHAN ANG MGA MANGGAGAWANG FILIPINO. WAG SASALI!! WAG MAKIKIHALUBILO!! WAG PUMIRMA SA ANUMANG PAPEL GALING SA TUCP!! ANG LISTAHAN NG MGA PANGALAN NA PIPIRMA AY LIHIM NA IBIBIGAY SA MANAGEMENT AT IMAMATKA SA PANGALAN NYO AT MAGIGING DAHILAN NG PAGKATANGGAL SA TRABAHO. MAGING MATALINO! – From one of AMAPO’s correspondents

Published by reposted only Date posted on March 23, 2018
Get Email from TUCP
Categories for Archives articles